Stypendia szkolne

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Więcbork składa się w terminie do dnia 15 września br. a dla słuchaczy kolegiów do 15 października br.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork, wniosek i wymagane załączniki są dostępne w szkołach, Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16 oraz na stronie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej pod adresem www.booswiecbork.pl

Pomoc materialną może otrzymać uczeń, którego dochód netto na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 528 zł miesięcznie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Druk wniosku:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Wniosek (378.94KB)
Dodano: 24/08/2018
Stypendia szkolne

Katalog wydatków podlegających refundacji:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Katalog wydatkow (29.57KB)
Dodano: 24/08/2018
Katalog wydatkow

Dokumenty wymagane do wniosku na stypendia szkolne:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Dokumenty wymagane do wniosku na stypendia szkolne (19.47KB)
Dodano: 05/09/2017
Dokumenty wymagane do wniosku na stypendia szkolne