Placówki

Obsługiwane placówki oświatowe:

• Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku.
ul. Wyzwolenia 19, 89-410 Więcbork
NIP 561-14-06-917
Tel. (52)3897-163

• Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.
al. 600 – lecia 4; 89-410 Więcbork
NIP 561-14-06-949
Tel. (52)3897-027

• Zespół Szkół w Sypniewie.
ul. Szkolna 1; 89-422 Sypniewo
NIP 561-14-06-892
Tel. (52)3892-023

• Szkoła Podstawowa w Zakrzewku.
Zakrzewek; 89-410 Więcbork
NIP 561-14-06-857
Tel. (52)3897-461

• Szkoła Podstawowa im. J i E Orzelskich w Runowie.
Runowo Kraj. 89-421 Runowo Kraj.
NIP 561-14-06-834
Tel. (52)3899-010

• Zespół Szkół w Pęperzynie.
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
NIP 561-14-95-743
Tel.(52)3899-277

• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu.
Jastrzębiec; 89-413 Jastrzębiec
NIP 561-14-76-616
Tel.(52)3899-329

• Przedszkole Gminne w Więcborku
ul. Gdańska 13; 89-410 Więcbork
NIP 561-14-06-952
Tel.(52)3897-080
 
Przedszkole oddz. Sypniewo
ul. 29 stycznia; 89-422 Sypniewo
Tel.(52)3892-093

Przedszkole oddz. Runowo
Runowo Kraj; 89-421 Runowo Kraj