Dowóz

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku realizuje zadanie polegające na  zapewnieniu bezpłatnego transportu uczniów do szkół, wraz z opieką w trakcie przewozu oraz z dokonywaniem zwrotu kosztów przejazdu uczniów i opiekunów do szkół w przypadkach określonych w prawie oświatowym.
Jeżeli droga dziecka pięcioletniego i sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Jeżeli droga ucznia z domu do szkoły, w obwodzie której mieszka, przekracza odległości:
– 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
– 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

W zakresie uczniów niepełnosprawnych Gmina Więcbork zapewnia dowóz do szkół gminnych oraz specjalnej lub zwraca koszty przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Więcborka.

Zarządzenie i wniosek do pobrania


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zwrot kosztow dowozu (106.72KB)
Dodano: 24/08/2018
Zwrot kosztów dowozu


Dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Więcbork dowożone są trzema autobusami szkolnymi i jednym bus-em.
W załączniku obowiązujące rozkłady jazdy:

Autobus nr 1:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: AUTOBUS1 (31.59KB)
Dodano: 01/03/2018
AUTOBUS1

obsługa kursów szkół w Pęperzynie, Runowie, Zakrzewku, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Więcborku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Więcborku,

Autobus nr 2:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: AUTOBUS2 (33.42KB)
Dodano: 01/03/2018
AUTOBUS2

obsługa kursów szkół w Jastrzębcu, Runowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Więcborku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Więcborku, Przedszkola Gminnego w Więcborku,

Autobus nr 3:


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: AUTOBUS3 (14.77KB)
Dodano: 01/03/2018
AUTOBUS3

Obsługa kursów obwodu w Sypniewie