List Kuratora do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego

Dyrektorzy
                                                  szkół i placówek oświatowych
                                                  województwa kujawsko-pomorskiego

Szanowni Państwo,

po dziesięciu miesiącach ciężkiej, szkolnej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji, czas swobody, zabawy i często, jakże niebezpiecznych pomysłów. Ze statystyk policyjnych wynika, że to właśnie w czasie wakacji odnotowuje się największą liczbę wypadków wśród nieletnich i młodzieży.

        Proszę o zorganizowanie zajęć dla uczniów na temat bezpiecznego zachowania, szczególnie w czasie wakacyjnych dni wolnych od zajęć edukacyjnych. Zwracam uwagę Państwa także na fakt, iż należy skierować podobny apel o zapewnienie bezpieczeństwa do rodziców uczniów. Określenie w nim warunków i zasad bezpiecznego organizowania wakacyjnego wypoczynku pozwoli na szczęśliwy powrót dzieci po wakacjach do szkoły.

        Zwracam się również z prośbą o zapewnienie pozostającym w swoim środowisku uczniom szerokiej oferty różnego rodzaju zajęć świetlicowych, sportowych, organizowanych w czasie wolnym od lekcji a także umożliwienie zorganizowania dzieciom w miejscu ich zamieszkania pod opieką nauczycieli różnych form wypoczynku z możliwością skorzystania z ciepłego posiłku, wykorzystania urządzeń i terenów szkolnych oraz placówek kultury i obiektów sportowych.

        Warto w tym czasie nawiązać współpracę z Policją i Państwową Strażą Pożarną. Przedstawiciele tych służb podejmą wiele działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

        Z okazji nadchodzących wakacji życzę wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Administracji, Obsługi oraz Wychowankom wesołych, słonecznych i bezpiecznych dni, radosnych przeżyć, nade wszystko jednak szczęśliwego i bezpiecznego powrotu z wakacji.

 

Z wyrazami szcunku                             
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty               
Iwona Waszkiewicz 

 

Źródło:  http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl