N

Dofinansowanie zakupu podręczników

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, Termin składania...

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborkuna rok szkolny 2023/2024 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia...

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny...