N

Klub Dziecięcy – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborkuna rok szkolny 2021/2022 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia...