N

Klub Dziecięcy – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborkuna rok szkolny 2021/2022 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia...

Zmiana opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Więcborku

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Więcborku! W związku z zakończeniem realizacji projektu unijnego „Więcborski Maluszek” od 1 stycznia 2021 roku wzrosną opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym. Rada Miejska podjęła...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów zawodowych, radości z wykonywanej pracy, niesłabnącego zapału i uśmiechu każdego dnia. Dziękujemy za...