N

KOMUNIKAT! RODZICE KANDYDATÓW DO KLUBU DZIECIĘCEGO.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 Rodzice składający do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim wniosek o wydanie zaświadczenia – winni posługiwać się uaktualnioną wersją wzoru, która jest możliwa do pobrania poniżej.

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów realizujących obowiązek nauki

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku...