Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Lp.Czynności w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnychod 01.03.2022 r.do 11.03.2022 r. do godz. 15:00od 01.07.2022 r.do 29.07.2022 r. do godz. 15:00
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 14.03.2022 r.do 21.03.2022 r.od 01.08.2022 r.do 05.08.2022 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22.03.2022 r. do godz. 14.0009.08.2022 r. do godz. 14.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 22.03.2022 r.do 24.03.2022 r. do godz. 15:00od 09.08.2022 r.do 11.08.2022 r. do godz. 15:00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych25.03.2022 r. do godz. 14.0012.08.2022 r. do godz. 14.00