Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku – dzień 7 stycznia 2022 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.