Informacja Dyrektora BOOS

DYREKTOR BIURA OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W WIĘCBORKU INFORMUJĘ, O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA SIĘ PRZEZ OSOBY KTÓRE SKŁADAŁY WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Z PRAOGRAMU „UCZEŃ NA WSI” DO PODPISANIA UMÓW

Dyrektor BOOS – u

mgr Waldemar Kuczerepa