INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W BIURZE OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W WIĘCBORKU

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani EWELINA GRACZ
zamieszkała w Tucholi.

Dyrektor BOOS mgr Waldemar Kuczerepa