Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego sezonowego na 2012 r. Dla Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z przeznaczeniem do autobusów szkolnych.

Wpłynęła jedna oferta:
1.    Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA 35 – 322 Rzeszów ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
oddz. W UHERCACH  MINERALNYCH z siedzibą
w ŚREDNIEJ WSI; 38 – 604 Hoczew, Średnia Wieś 177

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ,, Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA 35 – 322 Rzeszów ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, oddz. W UHERCACH  MINERALNYCH z siedzibą  w ŚREDNIEJ WSI; 38 – 604 Hoczew, Średnia Wieś 177”

Oferta przedstawia się następująco:
1. Oferowana cena  BRUTTO –  5,67 zł.

Dyrektor
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Więcborku
/-/mgr Waldemar Kuczerepa

Więcbork, dnia 10 stycznia 2012  r.