Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm..) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na „Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych dla Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w roku 2015 z podziałem na zadania”
Wpłynęły dwie oferty:

1. PPUH sp. c. B. Pawłowski, M. Pawłowska
Wybudowanie 19a; 89 – 422 Sypniewo

2. PIGB CARPATIA ul. hr Wandy Tarnowskiej 4, 35 – 322 Rzeszów
oddz. Średnia Wieś  177; 38 – 604 Hoczew

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Oferta firmy: PPUH sp. c. B. Pawłowski, M. Pawłowska  uzyskała 100 pkt  – zadanie 1
Oferta firmy: PIGB CARPATIA ul. hr Wandy Tarnowskiej 4, 35 – 322 Rzeszów  uzyskała 100 pkt..