Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm..) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminny Więcbork”

Wpłynęły dwie oferty:
1. TRANS-KOL PALIWA sp. z o. o.
ul. Toruńska 186, 62 – 600 KOŁO, uzyskała 100 pkt.
2. NAFTPOL HURT sp. z o. o.
Stopka 7; 86 – 010 Koronowo, uzyskała 99 pkt.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
TRANS-KOL PALIWA sp. z o. o.
Oferta przedstawia się następująco:

1. Oferowana cena  BRUTTO – 2,72