Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm..) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na „Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych dla Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w roku 2016 z podziałem na zadania”
Wpłynęły trzy oferty:

1. PPUH sp. c. B. Pawłowski, M. Pawłowska
Wybudowanie 19a; 89 – 422 Sypniewo

2. PIGB CARPATIA ul. hr Wandy Tarnowskiej 4, 35 – 322 Rzeszów
oddz. Średnia Wieś 177; 38 – 604 Hoczew

3. ANWIM s. a.
Ul. Ordona 1a
01 – 237 Warszawa

Oferta na zadanie nr 1 złożyła firma:
Ofertę firmy: PPUH sp. c. B. Pawłowski, M. Pawłowska – zadanie 1 uzyskując 100 pkt. – najkorzystniejsza oferta
Ofertę firmy: ANWIM s. a., ul. Ordona 1a; 01 – 237 Warszawa nie spełniła wymagań pkt. 4 SIWZ

Oferta na zadanie nr 2 złożyła firma:
Oferta firmy: ANWIM s. a., Ul. Ordona 1a; 01 – 237 Warszawa – zadanie 2 uzyskując 100 pkt. – najkorzystniejsza oferta
Oferta firmy: PIGB CARPATIA ul. hr Wandy Tarnowskiej 4, 35 – 322 Rzeszów – zadanie 2 uzyskała 98,96 pkt.

Termin zawarcia umowy – zgodnie z art. 94 ust 2, nie krótszy niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.