Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego – olej opałowy

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

W związku z uzupełnieniem dokumentów i oświadczeń przez oferentów, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm..) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork”

Wpłynęły trzy oferty:

1. TRANS-KOL PALIWA sp. z o. o.

ul. Toruńska 186, 62 – 600 KOŁO

 

2. NAFTPOL HURT sp. z o. o.

Stopka 7; 86 – 010 Koronowo

 

3. PPHU PETROL – HAWEN

ul. Dąbrowskiego 8;  64 – 920 PIŁA

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: TRANS-KOL PALIWA sp. z o. o.

ul. Toruńska 186, 62 – 600 KOŁO

Oferta firmy: TRANS-KOL PALIWA sp. z o. o uzyskała 100 pkt

Oferta firmy: NAFTPOL HURT sp. z o. o. uzyskała 99,72 pkt..

Oferta firmy: PPHU PETROL – HAWEN uzyskała 99.44 pkt.

Termin zawarcia umowy – zgodnie z art. 94 ust 2, nie krótszy niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia