Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zakup i dostawa węglai miału węglowego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na Zakup i sukcesywna dostawa węgla kostka i miału węglowego do Placówek Oświatowych w Więcborku w roku 2013.

Wpłynęła jedna oferta:
1.    KAPOST sp. z o. o.
ul. Parkowa 6
89 – 400 Sępólno Kraj

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ,, KAPOST sp. z o. o. ul. Parkowa 6; 89-400 Sępólno Kraj.

Oferta przedstawia się następująco:
1.    Oferowana cena  BRUTTO  węgla –  8,84 zł (za 1 tonę)
2.    Oferowana cena BRUTTO miału węglowego – 11,34 zł (za 1 tonę)

Więcbork, dnia 03 grudnia 2012 r.