Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego sezonowego na 2009 r. Dla Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z przeznaczeniem do autobusów szkolnych.

Wpłynęły dwie oferty:
1.    CNT sp. z o. o. ul. 21 stycznia 1; 89 – 200 Szubin
2.    NAFTPOL s.j. ul. Leśna 5, 86 – 010 Koronowo

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ,,CNT” Sp. z o. o.. , ul. 21 stycznia 1; 89 – 200 Szubin.
Oferta przedstawia się następująco:
1. Oferowana cena  BRUTTO –  2,29 zł.

Dyrektor
/mgr Waldemar Kuczerepa/