INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Więcbork, dnia 27 listopada 2012 r.

BOOS 221.2.2012

Do wszystkich oferentów

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego orzech i miału węglowego do Placówek Oświatowych w Więcborku w roku 2013

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 38 ust. 4) Zamawiający wprowadza modyfikację materiałów przetargowych w następującym zakresie :

W SIWZ jest
Przedmiot zamówienia
przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa węgla i miału węglowego do Placówek Oświatowych w Więcborku w roku 2013, według specyfikacji:
* węgiel kamienny orzech o wartości min. 29 MJ/kg – 82 t
Zawartość popiołu nie więcej niż 5%
Wilgotność nie więcej niż 6 %
Zawartość siarki nie więcej niż 0,6 %
* MIAŁ WĘGLOWY                (kaloryczność od 25.000 kJ/kg;  – 45 t
Zawartość popiołu              nie więcej niż 9%
Wilgotność                          nie więcej niż 20%
Zawartość siarki                  nie więcej niż 1%

Zmieniono na:
Przedmiot zamówienia przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i sukcesywna dostawa węgla kostka i miału węglowego do Placówek Oświatowych w Więcborku w roku 2013, według specyfikacji:

* węgiel kostka o wartości min 27MJ/kg – 82 t

Zawartość popiołu nie więcej niż ok. 6,8%
Zawartość siarki nie więcej niż 0,96 %

* MIAŁ WĘGLOWY                (kaloryczność od 25.000 kJ/kg;  – 45 t
Zawartość popiołu              nie więcej niż 9%
Wilgotność                          nie więcej niż 20%
Zawartość siarki                  nie więcej niż 1%

Powód modyfikacji – doprecyzowanie zapisów SIWZ .
Wprowadzona modyfikacja SIWZ nie skutkuje przedłużeniem terminu składania ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Proszę o uwzględnienie powyższych zmian w składanej ofercie.

Dyrektor

/-/Waldemar Kuczerepa