Informacja w sprawie programu „Książki naszych marzeń”

Działając na mocy umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dnia 08 maja 2018 r. informuję, że w 2018 r. szkoły podstawowe, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym, zakupiły do bibliotek szkolnych książki za łączną kwotę: 42.468,02 zł.

Dofinansowaniem  objęto szkoły:

1 Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim 4 000,00
2 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie 12 000,00
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku 11 988,26
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku 12 000,00
5 Szkoła Podstawowa w Zakrzewku 2 479,76
  RAZEM 42 468,02

 

Zakup książek był możliwy dzięki współfinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przyjętego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.