Informacja w sprawie programu „Książki naszych marzeń”

Więcbork, 30 grudnia 2015 r.

Informacja w sprawie programu „Książki naszych marzeń”

Działając na mocy umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dnia 10 października 2015 r. informuję, że w 2015 r. szkoły podstawowe, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym, zakupiły do bibliotek szkolnych książki za łączną kwotę: 10 200,20 zł.

Zakup książek był możliwy dzięki współfinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” przyjętego uchwałą nr 77/2015 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r.

Danuta Zawidzka
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Więcborku