Informacja w sprawie zmiany godzin pracy Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku – dzień 27 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracownikówBiura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Dnia 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) oraz dnia 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) Biuro przyjmuje interesantów w godzinach od 7:00 do 12:00.