Informacja w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej w okresie wakacji letnich 2016 r.

Informacja
w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej
w okresie wakacji letnich 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych rodziców uprzejmie informujemy, że Burmistrz Więcborka ustalił  następujące terminy przerw wakacyjnych w pracy oddziałów przedszkolnych:
przedszkole w Sypniewie – przerwa od 18.07.2016 r. do 29.07.2016 r.
przedszkole w Borzyszkowie – przerwa od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
w Runowie Krajeńskim – przerwa od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r.,
w Zakrzewku – przerwa od 27.06.2016 r. do 19.08.2016 r.,
w Jastrzębcu – przerwa od 27.06.2016 r. do 19.08.2016 r.,
w Pęperzynie – przerwa od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku przy ulicy Gdańskiej 13 pełni dyżur przez cały okres wakacji letnich 2016 r.