INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Więcbork, dnia 23 grudnia 2016 r.

 

 

BOOS.221.2.2016

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na:

„Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2017 r.” odbyło się w dniu 23.12.2016 r. o godz. 10:30

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300.000,00

 

Oferty złożyli:

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub adres nazwisko oraz adres wykonawcy Cena ofert brutto
1. TRANS – KOL PALIWA

ul. Toruńska 186

62 – 600 KOŁO

297.938,55 zł