Kalendarz

24 kwietnia:

dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – część humanistyczna

Podstawa prawna: Ustalił dyrektor CKE na podstawie § 33 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego

Podstawa prawna: Ustalił dyrektor CKE na podstawie § 33 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

25 kwietnia:

dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – część matematyczno-przyrodnicza

Podstawa prawna: Ustalił dyrektor CKE na podstawie § 33 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

część matematyczno – przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego

Podstawa prawna: Ustalił dyrektor CKE na podstawie § 33 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

26 kwietnia:

dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – część z języka obcego nowożytniego

Podstawa prawna: Ustalił dyrektor CKE na podstawie § 33 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

część z języka obcego nowożytniego egzaminu gimnazjalnego

Podstawa prawna: Ustalił dyrektor CKE na podstawie § 33 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).