Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”

Uwaga!    Dopuszczenie możliwości dofinansowania zakupów dokonywanych w ramach przedmiotowego zapisu traktować należy w sposób indywidualny, odnosząc się do rzeczywistych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły, do której uczeń uczęszcza a także do poziomu rozwoju emocjonalnego, fizycznego i intelektualnego oraz mając na uwadze wymóg racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Zgodnie z postanowieniami programu za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki, w szczególności:
I.    Przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę:
1.    Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne (zgodnych z kanonem lektur szkolnych opracowanych przez MEN);
2.    Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.);
3.    Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);
4.    Tornister szkolny, plecak, piórnik;
5.    Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny) – z wyłączeniem zakupu odzieży i obuwia!
6.    Strój roboczy na praktyki zawodu;
7.    Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;
8.    Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;
9.    Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;
10.    Edukacyjne gry planszowe;
11.    Sprzęt sportowy wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcjach sportowych, np. rower, gdy uczeń uczestniczy, np. w sekcji kolarskiej;
12.    Instrumenty muzyczne w sytuacji, gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;

13.    Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko – z wyłączeniem wydatków na meble, regały i półki!
14.    Magnetofon, Video, DVD – wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach – racjonalne uzasadnienie podpisane przez wychowawcę/pedagoga.
Uwaga!    W ramach tej kategorii nie można uznać wydatków, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

II.    Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej:

Uwaga!    Koszt uczestnictwa w zajęciach może obejmować również koszty dojazdów na zajęcia i powrotu z zajęć do miejsca zamieszkania a także inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w  zajęciach

1.    Zajęcia terapeutyczne;
2.    Gimnastyka korekcyjna (zajęcia korekcyjne);
3.    Kółka zainteresowań;
4.    Zajęcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;
5.    Basen i odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka pływania, itp.;
6.    Siłownia, fitness, gimnastyka, itp.;
7.    Jazda konna, w tym hippoterapia;
8.    Zajęcia w sekcji komputerowej, fotograficznej, teatralnej, sportowej, itp.;
9.    Obozy, kolonie, zimowiska.
Uwaga!    W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych!

III.    Dostęp do Internetu:
1.    Instalacja;
2.    Abonament za Internet.

IV.    Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania:
1.    Kursy językowe;
2.    Kursy komputerowe;
3.    Prawo jazdy, w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej;
4.    Kursy naukowo-poznawcze;
5.    Korepetycje;
6.    Zajęcia z Logopedą.

V.    Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych:
1.    Wycieczki szkolne (rajdy), itp.;
2.    Zielona/biała szkoła;
3.    Wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;
4.    Wyjście do kina, teatru, muzeum, itp.;
5.    Wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

VI.

Uwaga!    W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się dodatkowo wydatki:

1.    Opłata za naukę (czesne),
2.    Zakwaterowanie (dotyczy uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania) – w ramach tej kategorii można również uznać koszt wyżywienie.
3.    Dojazdy do szkoły.