KOMUNIKAT! Dnia 4 czerwca 2021 r. Biuro nieczynne.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1320) oraz Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku dzień 4 czerwca 2021 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.