Komunikat Komisji Konkursowej

Komunikat  Komisji Konkursowej

Komisja konkursowa powołana celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie informuje, że w dniu 10 czerwca 2010 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Więcborka o powierzenie ww. funkcji  Pani  mgr  Krystynie Tusznio

Przewodniczący Komisji

Waldemar Kuczerepa

Więcbork, 10 czerwca 2010 r.