Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – realizacja w 2022 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 to działania popularyzujące  czytelnictwo wśród najmłodszych oraz uczniów. W ramach Priorytetu 3., placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek.

W Gminie Więcbork w 2022 r. zakup nowości wydawniczych, dofinansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizują placówki wychowania przedszkolnego w:

– Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu,

– Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,

– Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,

– Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku.

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania to 8 500,00 zł.