Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju NAPĘDOWEGO SEZONOWEGO w roku 2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę oleju NAPĘDOWEGO SEZONOWEGO w roku 2010

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego w roku 2010.
Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2010 od dnia 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej www.booswiecbork.pl.
Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego,
w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do 07 grudnia 2009 r. do godziny 11:00 do:
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
ul. Pocztowa 17, 89 – 410 Więcbork
z dopiskiem „OLEJ NAPĘDOWY”

Termin związania ofertą określa się na czterdzieści (40) dni od 07.12.2009 r. godz. 11:00.

[dm]20[/dm]

Dyrektor BOOS w Więcborku