OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W ROKU 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W ROKU 2014

1. Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę OLEJU OPAŁOWEGO w roku 2014.

2. Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2014 od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

3. Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej www.booswiecbork.pl .

4. Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do  23 grudnia  2013 r. do godziny 11:00 do: Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork z dopiskiem „OLEJ OPAŁOWY”

5. Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 16.12.2013 r. godz. 11:00.

Dyrektor

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

w Więcborku

 

Załączniki:

[dm]38[/dm]