OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO SEZONOWEGO W ROKU 2011

Więcbork, dnia 06.12.2010  r.

Nr BOOS 221- 1/ 2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO SEZONOWEGO W ROKU 2011

1.    Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego w roku 2011.
2.    Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2011 od dnia 04.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3.    Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej www.booswiecbork.pl.
4.    Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego,
w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do  13 grudnia  2010 r. do godziny 11:00 do:
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
ul. Pocztowa 17, 89 – 410 Więcbork
z dopiskiem „OLEJ NAPĘDOWY”
5.     Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 13.12.2010 r. godz. 11:00.

Dyrektor BOOS w Więcborku