OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W ROKU 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Z PODZIAŁEM

NA ZADANIA W ROKU 2014

 Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego z podziałem na zadania w roku 2014.

Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2014 od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej www.booswiecbork.pl .

Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do  20 grudnia  2013 r. do godziny 11:00 do: Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork z dopiskiem „OLEJ NAPĘDOWY”

Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 13.12.2013 r. godz. 11:00.

Dyrektor BOOS w Więcborku

 

Załączniki:

[dm]35[/dm]