OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W ROKU 2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA W ROKU 2016

1.    Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego z podziałem na zadania w roku 2016.
2.    Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2016 od dnia 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
3.    Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 321 – 68 – 55 lub ze strony internetowej www.booswiecbork.pl .
4.    Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do  21.12.2015 r. do godziny 11:00 do: Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork z dopiskiem „OLEJ NAPĘDOWY”
5.    Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 21.12.2015 r. godz. 11:00.

Załączniki:

[dm]61[/dm]

Dyrektor BOOS w Więcborku