Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem dla placówek oświatowych Gminy Więcbork.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem
dla placówek oświatowych Gminy Więcbork

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl.

Dokumenty w zakresie ogłoszonego postępowania znajdują się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cfdba801-931d-48ab-899a-b6631c90a6af

ID postępowania: ocds-148610-64c966af-67d8-11ec-ae77-fe331fedffdc

Pliki edytowalne: