Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu – BOOS.261.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem dla placówek oświatowych Gminy Więcbork – BOOS.261.1.2022 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stroną internetową prowadzonego postępowania...

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

Burmistrz Więcborka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork, dla której Gmina Więcbork jest organem prowadzącym 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu...