Program „Szkolny Klub Sportowy”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Z Gminy Więcbork do programu przystąpiły dwie szkoły:

 • Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
 • Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku

Celem programu jest:

 • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez
  dzieci i młodzież;
 • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
  w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
  dla dzieci i młodzieży;
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej
  aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem
  dziewcząt;
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
  i młodzieży;
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury
  przyszkolnej;
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.