Przetarg nieograniczony „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2021 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania.

Informacja z dnia 17 grudnia 2020 r. z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty