Rozpoczęliśmy I turę projektu „UMIEM PŁYWAĆ” w roku 2017.

„Umiem pływać 2017”

W projekcie biorą udział uczniowie III klas Szkól Podstawowych z terenu Gminny Więcbork.
Zajęcia w ramach nauki pływania w ramach projektu ‘Umiem pływać” będą się odbywać na pływalni Laguna w Złotowie przy ul. Norwida 4a.

Realizacja zajęć nastąpi w terminie  od 06.03.2017 do 14.06.2017 r.

Zajęcia będą odbywać się dla dwóch grup 15 osobowych;

Grupa 1
15 uczniów Szkoły Podstawowej w Więcborku

Grupa 2
10 uczniów Szkoły Podstawowej w Sypniewie
5 uczniów Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

Celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, również wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców, pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej (baseny). Usprawnienie dzieci, popularyzacja sport, aktywność ruchowa są elementami procesu wychowawczego.

Każde dziecko po ukończeniu zajęć otrzyma pamiątkowy certyfikat ukończenia nauki pływania w 2017 roku oraz ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą.