Kalendarz

W terminie 05-10 kwietnia 2012 r.:

 – wiosenne przerwa świąteczna

 

Podstawa prawna: kalendarz MEN, rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.).

 

29 czerwca:

– zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)