Wypłata stypendium szkolnego

Wypłata stypendium szkolnego za miesiące styczeń – czerwiec 2013 r. odbędzie się od

 

10 czerwca 2013 r. dla:

Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

Zespołu Szkół w Jastrzębcu.

Zespołu Szkół w Pęperzynie

Gimnazjum w Więcborku

 

11 czerwca 2013 r. dla:

Gimnazjum w Sypniewie

Szkoły Podstawowej w Runowie

Szkoły Podstawowej w Sypniewie

Szkoły Podstawowej w Więcborku (od A do N)

 

12 czerwca 2013 r. dla:

Szkoły Podstawowej w Więcborku (od O do Z)

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

 

 

Od  dnia 07 czerwca 2013 r. będzie można odbierać decyzje na okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. w placówce w której został złożony wniosek.
Z pobranej kwoty należy rozliczyć się do dnia 31 sierpnia 2013 r.