Zmiana opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Więcborku

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Więcborku!

W związku z zakończeniem realizacji projektu unijnego „Więcborski Maluszek” od 1 stycznia 2021 roku wzrosną opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym. Rada Miejska podjęła decyzję, że będzie to 15 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w danym roku kalendarzowym. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie na poziomie 2800 zł, co oznacza, że opłata stała będzie wynosiła 420 zł + opłata za wyżywienie, która zostanie na dotychczasowym poziomie.