Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Wychowawcy, Pracownicy oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prosimy przyjąć wyrazy uznania i podziękowania za pracę, wysiłek wkładany w codzienne przekazywanie uczniom wiedzy oraz pozytywnych wartości.
Dziękując za pracę, życzymy satysfakcji i pomyślności, a doceniając Państwa inicjatywę wyrażamy nadzieję na dalszą owocną pracę na rzecz oświaty w Gminie Więcbork.

Dyrektor wraz z pracownikami
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Więcbork, 14 października 2016 r.