Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty Gminy Więcbork!

Dziękując za energię, czas, cierpliwość i szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

w Dniu Edukacji Narodowej kierujemy do Państwa najserdeczniejsze życzenia

satysfakcji z wykonywanej pracy

a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Życzymy Państwu entuzjazmu do dalszej pracy, do realizacji planów i zamierzeń w kolejnych latach.

z wyrazami szacunku

Pracownicy Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku