Kontakt

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork
tel. 52 321- 68-55

sekretariat@booswiecbork.pl

Podczas bieżącej sytuacji epidemicznej, kontakt z pracownikami Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

662 254 579 lub 662 254 585.
Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają podane poniżej adresy e-mail.

Dyrektor
Danuta Zawidzka
email: sekretariat@booswiecbork.pl
tel. 52 321-68-55

Główny księgowy
Ewelina Gracz
email: glowny.ksiegowy@booswiecbork.pl
tel. 52 321-68-55 wew. 12

Starszy inspektor
Joanna Borowicz
email: place@booswiecbork.pl
tel. 52 321-68-55 wew. 18

Inspektor
Izabela Bachusz
email: kadry@booswiecbork.pl
tel. 52 321-68-55

Referent ds. finansowo – organizacyjnych
Emilia Kucharska
email: sekretariat@booswiecbork.pl
tel. 52 321-68-55

Referent ds. finansowo – księgowych
Lucyna Kucharska
email: ksiegowosc@booswiecbork.pl
tel. 52 321-68-55

Biuro czynne:
poniedziałek, środa – piątek 7:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 16:00