Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Lp.Czynności w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnychod 01.03.2024 r. do 12.03.2024 r.
do godz. 15:00
od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r.
do godz. 15:00
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 13.03.2024 r. do 19.03.2024 r.od 01.08.2024 r. do 06.08.2024 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych20.03.2024 r.
do godz. 14.00
07.08.2024 r.
do godz. 14.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 21.03.2024 r. do 22.03.2024 r.
do godz. 15:00
od 08.08.2024 r. do 09.08.2024 r.
do godz. 15:00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych25.03.2024 r.
do godz. 14.00
12.08.2024 r.
do godz. 14.00