Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Aktualności

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborkuna rok szkolny 2022/2023 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia...

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora Biura Obsługi Oświaty...