Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Aktualności

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Lp. Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym 1 Składanie wniosków o przyjęcie wraz...

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w...

Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku – BOOS.261.2.2024

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia, dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f44499d-aa43-11ee-a681-52fe4aa7189e Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk...

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem dla placówek oświatowych Gminy Więcbork – BOOS.261.1.2024

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia, dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3ecb359-aa27-11ee-a681-52fe4aa7189e Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk...