Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do Klubu Dziecięcego w Więcborku

Uzupełniająca rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2021/2022 Liczba dostępnych miejsc: 1 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (załącznik do Uchwały Nr XXVI/174/20 Rady...

KOMUNIKAT! Dnia 4 czerwca 2021 r. Biuro nieczynne.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1320) oraz Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z...

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej informuje.

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej informuje, że można odbierać i rozliczać decyzje na stypendium szkolne. Zestawienie faktur dostępne jest również do pobrania na naszej stronie w zakładce sprawy do załatwienia, stypendium szkolne.