Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

Burmistrz Więcborka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakrzewku Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork, dla której Gmina Więcbork jest organem prowadzącym 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu...