Poznaj Polskę – edycja 2023

Przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” – wsparcie finansowe dla Gminy Więcbork w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Otrzymana dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki wspiera realizację podstaw programowych.

W Gminie Więcbork w 2023 r. dofinansowanie do organizacji wycieczek otrzymały następujące szkoły:

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu,

– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie,

– Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku,

– Szkoła Podstawowa w Zakrzewku.

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania to 76 637,00 zł.