Zdalna Szkoła+

Zdalna Szkoła+

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Więcbork uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo w wysokości 94 968,00 zł.

W ramach drugiej edycji konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, pod nazwą Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zakupiono 36 sztuk laptopów.

Sprzęt komputerowy – odpowiadający parametrom technicznym rekomendowanym przez operatora projektu – przekazano do wszystkich szkół Gminy Więcbork, zgodnie z wcześniej przeprowadzoną diagnozą potrzeb rodzin wielodzietnych.