Aktualności

Aktualności

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborkuna rok szkolny 2023/2024 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (statut zmieniony Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia...

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny...

Ogłoszenie o zamówieniu – BOOS.261.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem dla placówek oświatowych Gminy Więcbork – BOOS.261.1.2022 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stroną internetową prowadzonego postępowania...