22 grudnia 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1/2023 Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku – dzień 22 grudnia 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.